Naar bovenÈ
Naam Adres Woonplaats
an image

Imbrix bouwconsultancy
Bredebeek 53
8033CH Zwolle
www.imbrix.nl
info@imbrix.nl

telefoon 038-7113201
fax 038-7113202
Contactformulier
-->
Persoonsgegevens
Voornaam:* Achternaam:*
Geslacht:*

Hoedanigheid
particulierbedrijfsmatig *

Zakelijk contact
Bedrijfsnaam:
Functie:

Adresgegevens
Adres:*
Postcode:* Woonplaats:*
Telefoon: Mobiel:
Emailadres*:
Nieuwsbrief:(deze functionaliteit is nog niet actief)

Interesse in (meerdere keuzes mogelijk)
tekenwerk kostenraming planning vergunningaanvraag
inventarisatie cartotheek keuren beheerplan
inspectie toezicht opname opleveren
bouwkundig advies interim werkzaamheden
vastgoed gerelateerd
instanthouden verbeteren veranderen uitbreiden
onderhoud renovatie restauratie nieuwbouw

Aanvullend bericht


# erkend
onderhoudskundige
vastgoed
zie persoonsregister op www.reov.nl
Nieuwsbrief
* deze functionaliteit is nog niet actief
Actueel
 • 15 Januari 2011

  COMOG certificaat 'Onderhoudskundige Vastgoed' uitgereikt. meer lezen...

 • 8 Januari 2011

  Imbrix bouwconsultancy lanceert nieuwe website. meer lezen...

 • December 2010

  Imbrix bouwconsultancy zit in een overgangsfase.
  meer lezen...

 • Oktober 2010

  Laatste examenblok 30-10-2010
  "Onderhoudskundige Vastgoed" door Frank Bergman met succes afgerond. meer lezen...

Contact Informatie (klik)
contactgegevens Imbrix bouwconsultancy
Imbrix bouwconsultancy
Bredebeek 53
8033CH Zwolle
www.imbrix.nl
info@imbrix.nl

telefoon 038-711 32 01
fax 038-711 32 02

Uitreiking COMOG certificaat 'Onderhoudskundige Vastgoed'
15 januari 2011

Frank Bergman 15-01-2011 uitreiking COMOG certificaat 'Onderhoudskundige Vastgoed'Zeist - Eindelijk was het zover, in hotel-restaurant Oud London in Zeist
is het COMOG certificaat 'Onderhoudskundige Vastgoed'
door de heer dr. ir. P.L. Wentzel voorzitter van de examencommissie
uitgereikt.

De voorbereidende opleiding Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed
op hbo-niveau werd door Novacontract uit Haarlem op 4 locaties,
Haarlem; Zwolle; Eindhoven en Rotterdam, verzorgd.
Van de in totaal van circa 40 cursisten die met de cursus gestart zijn
hebben uiteindelijk 5 examenkandidaten het gehele traject met goed gevolg
afgerond welke nu beloond is met het COMOG certificaat ‘Onderhoudskundige Vastgoed’.

Nieuwe website Imbrix bouwconsultancy
08 januari 2011

Zwolle - De hoofdindeling van de nieuwe website is klaar, aanvullende informatie wordt in de loop van de tijd aangevuld.
Een grote verbetering is het nieuwe contactformulier die volledig operationeel is.

Imbrix bouwconsultancy zit in een overgangsfase.
01 december 2010

Zwolle - Imbrix bouwconsultancy is een ambitieus allround eenmansbedrijf voor advies, voorbereiding, begeleiding, projectmanagement en uitvoering van de zakelijke en particuliere bouw- en vastgoedmarkt. De laatste jaren voornamelijk als interim-bouwkundige ingehuurd door diverse bedrijven en instellingen zoals Maars projecten, B+K alusystemen, het Martini Ziekenhuis, aannemingsbedrijf Draisma/ Dura Vermeer en het gerenommeerde multidiciplinaire adviesbureau ABT.

Op dit moment zit Imbrix bouwconsultancy in een overgangsfase, het interim-management zal blijven bestaan maar de werkzaamheden worden nu uitgebreid naar gestructureerd beheer van vastgoed. Deze uitbreiding van werkzaamheden zal zich net als deze website in de toekomst steeds meer ontwikkelen en verder uitgroeien.

Examen "Onderhoudskundige Vastgoed" COMOG (Consultants Onderhouds Management Onroerend Goed)
30 oktober 2010

VEENENDAAL - Het laatste examenblok "Onderhoudskundige Vastgoed" is door Frank Bergman met succes afgerond. Het COMOG-certificaat "Onderhoudskundige Vastgoed" zal op 15 januari 2011 in Zeist officieel uitgereikt worden en geeft recht op het voeren van de titel “Erkend Onderhoudskundige Vastgoed”.

De voorbereidende opleiding Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed op hbo-niveau is vanuit de markt geïnitieerd en vindt erkenning in de hele vastgoedsector. De opleiding als voorbereiding op het examen werd door Nova contract uit Haarlem verzorgd.

Het examen bestond uit vier blokken:
Administratie en Organisatie; Aanpak; Proces en Techniek. Het laatste onderdeel, communicatie, bestond uit het uitwerken van een praktijkvraagstuk die schriftelijk in de vorm van een adviesrapportage uitgewerkt moest worden. Alleen wanneer de bovengenoemde examenblokken met voldoende resultaat behaald zijn kan aan het laatste examenblok worden deelgenomen. Dit examenblok bestaat uit de mondelinge verdediging van de schriftelijke uitwerking van de case.

Ons praktijkvraagstuk bestond uit een adviesrapportage over een ziekenhuis uit 1969 met de nodige onderhoudsproblemen waarin inzichtelijk gemaakt moest worden wat de risico’s zijn van geconstateerde gebreken en welke technische en organisatorische maatregelen noodzakelijk zijn om het ziekenhuis voordat het afgestoten zou worden nog 4 jaar instant te houden rekeninghoudend met het primaire bedrijfsproces; de hygiëne en veiligheidsaspecten voor patiënten, bezoekers en het personeel.


Examenschema "Onderhoudskundige Vastgoed" bron: COMOG